Wettelijke vermeldingen

Gelieve de verschillende gebruiksvoorwaarden van onderhavige website aandachtig te lezen voordat u op de pagina’s begint te surfen. Door verbinding te maken met deze website aanvaardt u onderhavige voorwaarden zonder voorbehoud. Overeenkomstig artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie zijn de verantwoordelijken van de website http://www.clinerience.nl:

Uitgever van de website: 

COSMETIQUES ET CAPILLAIRES MONACO C2MC

DSSE: 514 N 14 659

RCI: 11 S 05575

Verantwoordelijke uitgever: Christian Airaghi

29, Avenue Grande Bretagne

98000 MONACO

E-mail: contact@clinerience.com

Website: http://www.clinerience.nl

Hosting: 

Hébergeur : OVH

2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

Site Web : https://www.ovh.com/fr/

Ontwikkeling: 

COMKWATT

Adres: 123 Rue Waldeck Rousseau, 83700 Saint-Raphaël – France

Website: http://www.comkwatt.com/

Gebruiksvoorwaarden: 

Deze website (http://www.clinerience.nl) wordt aangeboden in verschillende scripttalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.). Voor meer gebruikscomfort en een aangenamere grafische vormgeving raden wij u aan om moderne browsers te gebruiken zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz.

De wettelijke vermeldingen werden gegenereerd op de website Générateur de mentions légales, aangeboden door Welye.

Clinerience stelt alles in het werk om betrouwbare informatie te verschaffen en haar websites betrouwbaar bij te werken. Er kunnen echter fouten of weglatingen voorkomen. De internetgebruiker dient dus de juistheid van de informatie na te gaan bij Clinerience en alle wijzigingen van de website te melden die hij nuttig acht. Clinerience is in geen geval aansprakelijk voor het gebruik van deze informatie en evenmin voor directe of indirecte schade die hieruit kan voortvloeien.

Cookies:

De website http://www.clinerience.nl kan u vragen om cookies te aanvaarden voor statistische doeleinden en de weergave van de website. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt opgeslagen door de server van de website die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand waartoe de server toegang heeft om deze gegevens te lezen en te registreren. Bepaalde delen van deze website werken mogelijk niet indien u de cookies niet aanvaardt.

Hyperlinks:

De websites van http://www.clinerience.nl kunnen links aanbieden naar andere websites of andere bronnen die beschikbaar zijn op internet. Clinerience beschikt over geen enkel middel om de websites te controleren die in verbinding staan met haar websites, is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en externe bronnen en kan deze beschikbaarheid evenmin garanderen. Clinerience kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze websites of externe bronnen, en in het bijzonder informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of voor elk gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico’s die verbonden zijn aan dit gebruik worden volledig gedragen door de internetgebruiker, die zich dient te houden aan hun gebruiksvoorwaarden.

De gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites van http://www.clinerience.nl mogen geen hyperlink plaatsen naar deze website zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Clinerience.

Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink zou willen plaatsen naar een van de websites van Clinerience, dient hij een e-mail te sturen die toegankelijk is op de website met zijn verzoek om een hyperlink te plaatsen. Clinerience behoudt zich het recht voor om een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder haar beslissing te moeten verantwoorden.

Geleverde diensten: 

Alle activiteiten van de onderneming en de informatie hieromtrent worden voorgesteld op onze websitehttp://www.clinerience.nl.

Clinerience streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verschaffen op de website http://www.clinerience.nl. De inlichtingen op de website http://www.clinerience.nl zijn niet exhaustief en de foto’s zijn niet contractueel. Zij worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die sinds het online plaatsen werden aangebracht. Alle informatie vermeld op de website http://www.clinerience.nl wordt trouwens louter ter informatie verschaft en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast. 

Contractuele beperkingen op de gegevens: 

De informatie op deze website is zo nauwkeurig mogelijk en de website wordt op verschillende tijdstippen in het jaar bijgewerkt, maar kan echter onjuistheden of weglatingen bevatten. Indien u een lacune, fout of een mogelijke storing vaststelt, gelieve dit dan per e-mail te melden op het adres contact@clinerience.com en het probleem zo exact mogelijk te beschrijven (pagina die problemen geeft, type computer en gebruikte browser, …).

Het downloaden van om het even welke inhoud gebeurt op risico van de gebruiker en uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan CLINERIENCE niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade aan de computer van de gebruiker of voor enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien verbindt de gebruiker van de website zich ertoe om de website te bezoeken met recente apparatuur die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.

Clinerience kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de hyperlinks die op onderhavige website staan en naar andere bronnen op het internet verwijzen.

Intellectuele eigendom:

Alle huidige inhoud op de website http://www.clinerience.nl, met inbegrip van maar niet beperkt tot de grafische voorstellingen, foto’s, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs, pictogrammen en hun vormgeving zijn exclusief eigendom van de onderneming met uitzondering van de merken, logo’s of inhoud die toebehoren aan andere partnerondernemingen of auteurs.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Clinerience. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, is vervalsing die strafbaar is op grond van artikel L.335-2 en volgende van het Franse wetboek van intellectuele eigendom. De schending van dit verbod wordt beschouwd als vervalsing waarvoor de vervalser burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud een rechtsvordering tegen u instellen.

Aangifte bij de CNIL (Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden): 

In overeenstemming met de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd door de Franse wet 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) inzake informatica, bestanden en vrijheden werd deze website aangegeven bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr).

Geschillen: 

Onderhavige voorwaarden van de website http://www.clinerience.nl worden beheerst door de Franse wetgeving. Alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering ervan vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken waaronder de maatschappelijke zetel van de onderneming ressorteert. De referentietaal voor het afhandelen van eventuele geschillen is het Frans.

Persoonsgegevens:

Globaal genomen hoeft u uw persoonsgegevens niet door te geven wanneer u onze website http://www.clinerience.nl bezoekt.

Er zijn echter enkele uitzonderingen. Voor bepaalde diensten die worden aangeboden op onze website dient u ons bepaalde gegevens mee te delen, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dat is het geval wanneer u het onlineformulier in de rubriek “contact” invult. U mag het verschaffen van uw persoonsgegevens altijd weigeren. In dit geval kan u de diensten van de website niet gebruiken, met name het inwinnen van inlichtingen over onze onderneming of het ontvangen van de nieuwsbrieven.

Tot slot kunnen wij bepaalde gegevens over u automatisch verzamelen wanneer u op onze website surft, met name: informatie over het gebruik van onze website, zoals de zones die u bezoekt en de diensten waartoe u zich toegang verschaft, uw IP-adres, uw type browser en hoelang u de website heeft bezocht. Dergelijke informatie wordt uitsluitend voor interne statistische doeleinden gebruikt om de kwaliteit van de diensten die wij u aanbieden te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de Franse wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Beveiligde betaling - CB / Paypal
Levering binnen 48u – B-POST / GLS
Geen verzendkosten vanaf 79 €
Klantendienst Contacteer ons
Advies en behandelingen Vind een gespecialiseerd instituut